Drobečková navigace

Úvod > Obec > SDH Roubanina > Současnost sboru dobrovolných hasičů obce Roubanina

Současnost sboru dobrovolných hasičů obce RoubaninaHasiči – každodenní hrdinové

Slyšíme o nich každý den ve všech sdělovacích prostředcích, vidíme jejich práci na obrazovce televizoru. O jejich hrdinských činech můžeme číst denně v tisku. Nenazýváme je celebritami a jejich hrdinské chování si často ani neuvědomujeme. Každý jejich výjezd je nečekaný, předem neplánovaný a musí se uskutečnit během několika minut. Vyjíždějí a spěchají pomáhat, zachraňovat v první řadě lidské životy, ale i majetek, přírodní bohatství.

Zcela právem jim patřilo místo na přehlídce, která se 28. října 2008 uskutečnila v Praze a těšila se nebývalému zájmu občanů. Nelze než souhlasit se státními dotacemi na zlepšování podmínek jejich práce a materiálního vybavení.

Historie této organizace spadá daleko do minulosti Rakouska – Uherska. Patří k historii každého města a téměř každé vesnice. Služba v této organizaci, dnes již i profesní, ale stále i nespočtu dobrovolných organizací, vyžaduje celou škálu vlastností, které nemá každý člověk. Ve chvílích, kdy jdou do akce, ať již k požáru, havárii, nebo živelné přírodní katastrofě, dávají v ohrožení vlastní život a zdraví, to znamená to necennější, co člověk má. Musí toho ale i čím dále tím více umět a vědět o materiálech, jejichž vlastnosti mají složité chemické vlastnosti a jsou čím dál více životu nebezpečné. Aby byli schopni zvládnout neobyčejně náročné situace, je třeba, aby se pravidelně připravovali, upevňovali tělesnou zdatnost a zdokonalovali organizaci zásahů a výjezdů.

Všechny tyto skutečnosti si uvědomili ti, kteří se v září roku 2008 zúčastnili slavnosti, která se konala v malé, ale malebné vesnici Roubanina, která se nachází na pomezí Jihomoravského a Východočeského kraje. Místní hasiči zde z dotace vybudovali cvičnou dráhu, kterou potřebují pro výcvik svého dobrovolného sboru. V jejich péči je i kulturní dům, který je chloubou obce a zázemím pro veškeré společenské dění v obci.

Aby otevření cvičné dráhy bylo vskutku slavnostní, pozvali mezi sebe skupinu dobrovolných hasičů bývalého závodu Metra Blansko. Skupinu, která se roku 1974 zúčastnila mistrovství světa, které se konalo v Československu pod záštitou tehdejšího prezidenta republiky armádního generála Ludvíka Svobody. Družstvo se stalo vítězným. Mistrovství se zúčastnilo 18 států s počtem 120 družstev. Konkurence vskutku veliká.

Po slavnostním uvítání na obecním úřadě a prohlídce cvičné dráhy pokračovalo setkání s občany i hosty v kulturním domě. Beseda byla nejen zajímavá, ale měla i velmi emotivní náboj. Nejdříve minutou ticha uctili památku svého kamaráda, který tragicky zahynul. Pak se rozpovídal ten, který družstvo na mistrovství světa připravoval, pan Emil Doležel. Přípravě věnovali veškerý osobní čas a když spočítali hodiny, bylo jich 2170. Soboty, neděle, svátky, dovolená. Na soustředění jezdili vlastními auty, stravovali se za vlastní peníze. Mnohdy se jim také nechtělo, čas věnovaný výcviku byl na úkor veškerého osobního volna a nesmírného pochopení ostatních členů rodiny. Společná příprava je však stmelila v kolektiv, který chtěl světu ukázat, že i malý národ má hrdiny srovnatelné s národy velikými. Byl v tom veliký kus vlastenectví i osobního vítězství. Finanční odměna nepatrná, činila 500 korun na osobu. Z pohledu dnešního světa nepochopitelné!

Profesní sbory musí být vybaveny moderní a dokonalou technikou, bez které by pracovat nemohly. Profesionální pracovníci jsou již studenty středních i vysoké školy. Náročnost práce si tuto odbornost vyžaduje. Mohlo by se zdát, že skupiny dobrovolných hasičů patří minulosti a jsou zbytečné. Opak je pravdou. Stačí si jen vzpomenout na požár Veletržního paláce v Praze (je nazýván požárem století). Bylo povoláno 10 profesionálních sborů a 25 jednotek dobrovolných hasičů. Koho zajímá statistika, může vyhledat údaje, kolik lidských životů hasiči každoročně zachrání, materiální hodnoty se vyčíslují v miliardách. Najdete však i údaje o tom, kolik se jich již nevrátí ke svým rodinám, nebo jaké zdravotní následky mají po zbytek života. Bylo by ale nesprávné hodnotit práci těchto lidí jen v přepočtu na zachráněné osoby a materiální statky. K neméně důležitým hodnotám, nevyčíslitelným, patří péče a výchova mladé generace v duchu tradic a nejvyšších morálních hodnot. Péče o mládež je jeden z nejušlechtilejších činů jako vklad do budoucnosti národa. Této činnosti se dobrovolní hasiči věnují s cílem zdokonalovat tělesnou zdatnost, zručnost i rozvoj těch nejlepších lidských vlastností, které souvisejí s nezištnou pomocí ohroženým a trpícím.

V současnosti, kdy zanikla v obcích celá řada organizací, jsou hasiči jedinými organizátory a šiřiteli kulturního i sportovního dění, které není pasivní, ale žádá si přímou spolupráci zúčastněných a tak ovlivňuje život v tom pozitivním, dobrém a hezkém.V těchto dnech chystají v Roubanině hasiči další akci nazvanou Setkání významných hasičských osobností. Nelze jinak, než organizátorům, přítomným osobnostem i všem ostatním zúčastněným popřát, aby toto setkání navázalo na předchozí a všichni společně prožili zajímavé a pěkné odpoledne, na které budou nejen dlouho vzpomínat, ale aby se toto setkání stalo i výzvou pro mladou generaci a mezi těmito lidmi hledali příklady pro vlastní životní cestu.