Drobečková navigace

Úvod > Obec > SDH Roubanina > Historie sboru dobrovolných hasičů obce Roubanina

Historie sboru dobrovolných hasičů obce RoubaninaSbor dobrovolných hasičů obce Roubanina byl založen v roce 1895. První písemné doklady o existenci sboru jsou z roku 1900. Podkladové materiály jsou čerpány z "Hlavní knihy členské" pro sbor dobrovolných hasičů v Roubanině.
Sbor zakoupil v roce 1895 hasičskou ruční stříkačku od firmy R.A.Smékal z Čech u Prostějova. Jelikož v té době ještě nestála hasičská zbrojnice, byla stříkačka uskladněna na gruntě u člena sboru, rolníka pana Františka Kohoutka v Roubanině č.p. 6.
V tomtéž roce hasiči zakoupili dále následující inventář:

 • dvě přilby pro starostu a náčelníka za 40 korun
 • dvě přilby pro 2 podnáčelníky za 28 korun
 • dvě přilby pro četaře za 18 korun
 • patnáct přileb pro ostatní mužstvo a další materiál za 73,20 korun

Uvedený přehled je čerpán z knihy " Inventář České ústřední jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko".

Hasičský sbor byl založen na popud pana Antonína Paráčka, nadučitele v Roubanině, který byl zvolen starostou sboru. Náčelníky sboru pak byli pan Vilém Kubita a pan Peregrín Elísek. Při svém založení čítal sbor celkem 22 členů.

V roce 1900 došlo ke změně funkcionářů. Starostou se stal Peregrín Elísek a jednatelem nadučitel Antonín Paráček. Náčelníkem sboru byl Ladislav Kyselý, mladší nadučitel v Roubanině.
V roce 1900 byla započata výstavba hasičské zbrojnice. Jelikož byla zbrojnice budována z vlastních prostředků, trvala její výstavba šest let.

Největší požáry v obci:

 • roku 1900 vyhořely tři rodinné domky stojící vedle sebe (Němcovo, Skřipských a Kopeckých)
 • roku 1921 rodinný domek Bieberlových
 • roku 1929 domek Neugebauerových č.p. 30
 • roku 1933 domek Smékalových a Davidů
 • roku 1935 stodola Viléma Kubity a domek Josefa Neugebauera č.p. 41
 • roku 1947 domek Aloise Šilera č.p. 23

Dne 15.10.1942 byla zakoupena dvouválcová, dvoutaktní motorová stříkačka od firmy Sigmund - Pumpy, Olomouc - Lutín v ceně 19093 Kčs. Tato technika sloužila až do roku 1967, kdy byla přidělena, tehdy požárnímu sboru v Roubanině, autocisterna PRAGA RN, kterou sbor používá i v současnosti. V roce 1974 byl sboru přidělen požární agregát PS-8, který je považován za hlavní hasební techniku.

Pro přepravu členů sboru k požárnímu zásahu a cvičení bylo od roku 1895 až do roku 1958 používáno koňských potahů. V roce 1958 zakoupila základní organizace nákladní automobil značky PHENOMEN. Roku 1964 pak byl základní organizací ČSPO zakoupen skříňový automobil TATRA 805, který je v současné době užíván základní organizací v Deštné. Nyní vlastní SDH Roubanina jiné skříňové vozidlo TATRA 805.

Z historické činnosti hasičského sboru je nutno vzpomenout rok 1934, kdy členové organizace postoupili do župního kola "Sekerkového cvičení", které se uskutečnilo v Městečku Trnávce. Za sbor se tehdy zúčastnili Vladimír Kubita, Jaroslav Zvejška, Emil Dvořáček a Vilém Elbl.

V další své odborné činnosti se sbor každoročně účastní soutěží organizovaných v rámci okrsku i okresu. ZO ČSPO v Roubanině získala za dobu své existence řadu vyznamenání a ohodnocení své činnosti od místních i okresních orgánů.

Základní organizace v Roubanině vlastní tyto historické dokumenty a techniku:

 • kniha inventáře z roku 1900
 • hlavní kniha členská z roku 1900
 • kniha vyzbrojení z roku 1900
 • kniha zápisů od roku 1921
 • dokumentace k motorové stříkačce z roku 1942
 • společná fotografie zakládajících členů z roku 1895
 • další spisový materiál z let 1940-1946
 • motorová stříkačka z roku 1942