Obec ROUBANINA  

oficiální stránky obce          

  Hlavní stránka
  Historie obce
  Současnost obce
  Fotogalerie
  Obecní úřad
  Dokumenty
  Roubaníček
  Mapa
  SDH Roubanina
  Registr střetu zájmů
  Odkazy
  Fórum
  Archiv článků
 
SDH ROUBANINA
 
 


             Historie sboru dobrovolných hasičů obce Roubanina

Sbor dobrovolných hasičů obce Roubanina byl založen v roce 1895. První písemné doklady o existenci sboru jsou z roku 1900. Podkladové materiály jsou čerpány z "Hlavní knihy členské" pro sbor dobrovolných hasičů v Roubanině.
Sbor zakoupil v roce 1895 hasičskou ruční stříkačku od firmy R.A.Smékal z Čech u Prostějova. Jelikož v té době ještě nestála hasičská zbrojnice, byla stříkačka uskladněna na gruntě u člena sboru, rolníka pana Františka Kohoutka v Roubanině č.p. 6.
V tomtéž roce hasiči zakoupili dále následující inventář:
- dvě přilby pro starostu a náčelníka za 40 korun
- dvě přilby pro 2 podnáčelníky za 28 korun
- dvě přilby pro četaře za 18 korun
- patnáct přileb pro ostatní mužstvo a další materiál za 73,20 korun
Uvedený přehled je čerpán z knihy " Inventář České ústřední jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko".

Hasičský sbor byl založen na popud pana Antonína Paráčka, nadučitele v Roubanině, který byl zvolen starostou sboru. Náčelníky sboru pak byli pan Vilém Kubita a pan Peregrín Elísek. Při svém založení čítal sbor celkem 22 členů.
V roce 1900 došlo ke změně funkcionářů. Starostou se stal Peregrín Elísek a jednatelem nadučitel Antonín Paráček. Náčelníkem sboru byl Ladislav Kyselý, mladší nadučitel v Roubanině.
V roce 1900 byla započata výstavba hasičské zbrojnice. Jelikož byla zbrojnice budována z vlastních prostředků, trvala její výstavba šest let.

Největší požáry v obci:
- roku 1900 vyhořely tři rodinné domky stojící vedle sebe (Němcovo, Skřipských a Kopeckých)
- roku 1921 rodinný domek Bieberlových
- roku 1929 domek Neugebauerových č.p. 30
- roku 1933 domek Smékalových a Davidů
- roku 1935 stodola Viléma Kubity a domek Josefa Neugebauera č.p. 41
- roku 1947 domek Aloise Šilera č.p. 23

Dne 15.10.1942 byla zakoupena dvouválcová, dvoutaktní motorová stříkačka od firmy Sigmund - Pumpy, Olomouc - Lutín v ceně 19093 Kčs. Tato technika sloužila až do roku 1967, kdy byla přidělena, tehdy požárnímu sboru v Roubanině, autocisterna PRAGA RN, kterou sbor používá i v současnosti. V roce 1974 byl sboru přidělen požární agregát PS-8, který je považován za hlavní hasební techniku.
Pro přepravu členů sboru k požárnímu zásahu a cvičení bylo od roku 1895 až do roku 1958 používáno koňských potahů. V roce 1958 zakoupila základní organizace nákladní automobil značky PHENOMEN. Roku 1964 pak byl základní organizací ČSPO zakoupen skříňový automobil TATRA 805, který je v současné době užíván základní organizací v Deštné. Nyní vlastní SDH Roubanina jiné skříňové vozidlo TATRA 805.
Z historické činnosti hasičského sboru je nutno vzpomenout rok 1934, kdy členové organizace postoupili do župního kola "Sekerkového cvičení", které se uskutečnilo v Městečku Trnávce. Za sbor se tehdy zúčastnili Vladimír Kubita, Jaroslav Zvejška, Emil Dvořáček a Vilém Elbl.
V další své odborné činnosti se sbor každoročně účastní soutěží organizovaných v rámci okrsku i okresu.
ZO ČSPO v Roubanině získala za dobu své existence řadu vyznamenání a ohodnocení své činnosti od místních i okresních orgánů.

Základní organizace v Roubanině vlastní tyto historické dokumenty a techniku:
- kniha inventáře z roku 1900
- hlavní kniha členská z roku 1900
- kniha vyzbrojení z roku 1900
- kniha zápisů od roku 1921
- dokumentace k motorové stříkačce z roku 1942
- společná fotografie zakládajících členů z roku 1895
- další spisový materiál z let 1940-1946
- motorová stříkačka z roku 1942

                                          

 


 
 
 
 
 
 
  Poslední aktualizace stránek: 25.12.2020 17:26